UK, South Africa at Brazil variants, bakit pinangangambahan?

Tatlo ang binabantayan at pinangangambahang mga variants sa ngayon. Ang UK variant, Brazil variant at South Africa variant. Ang mga ito ay sanhi ng tinatawag na ‘mutation’ na nagaganap sa virus kapag ito ay nagpapasalin-salin. Nagkakaroon ng ibang katangian na nagpapahintulot upang ang mga ito ay mabuhay. Kasabay ng pagkalat ng mga bagong variants sa Europa, ay parami rin ng … Continue reading UK, South Africa at Brazil variants, bakit pinangangambahan? More