Mga Pinoy na aplikante ng Reddito di Cittadinanza, hindi magsusumite ng certificate of immovable assets mula Pilipinas

Sa pamamagitan ng isang dekreto noong nakaraang Oct 21 ng Ministry of Labor and Social Policy, ay inilabas ng ahensya ang listahan ng mga bansa ng mga dayuhang aplikante na kailangang magsumite ng pinakahuling itinakdang requirement upang matanggap ang Reddito di Cittadinanza. Upang matanggap ng mga dayuhan ang nabanggit na benepisyo, bukod sa pagkakaroon ng ISEE … Continue reading Mga Pinoy na aplikante ng Reddito di Cittadinanza, hindi magsusumite ng certificate of immovable assets mula Pilipinas More