in

App para sa mga serbisyo ng Inps

Ang app para sa mga serbisyo ng Inps ay layuning mabigyan ng mas madaling access sa mga impormasyon ang mga mamamayan.

Tama na ang pila sa Inps! Impormasyon ukol sa pensyon, unemployment at bonus bebè lahat online na sa pamamagitan ng app.

Serbisyo ng Inps sa mga cellular phones tulad ng bonus asilo nido at ang posibilidad na maglakip ng picture, Ape simulator para sa kalkulasyon ng advance pension, hanggang sa pagsilip ng Cud. Ito ay ilan lamang sa 30 serbisyong kasalukuyang nasa app ng Inps na ninais ng tanggapan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, maiwasan ang mahabang pila sa tanggapan at mabawasan ang panahon ng paghihintay. Kabilang sa 30 serbisyo ang makunsulta ang certificazione unica.

Sa pamamagitan ng bagong app – paliwanag ng president ng Inps na si Tito Boeri – nais naming gawing mas madali ang access sa mga impormasyon ng mga mamamayan“.

At simula Feb 28 sa susunod na taon ay maaari na ring mai-download ang mga dokumento sa pdf file”, dagdag pa ng president.

Sa pamamagitan ng app ay masusuri rin, direkta sa mga cellular phones ang resulta ng aplikasyon ng Naspi o ang unemployment benefit. Maaari ring ma-follow up ang aplikasyon sa bonus bebè o mag-aplay ng bagong aplikasyon. Maaari ring mag-schedule ng appointment sa Inps at makakapili ng araw at oras batay sa sariling availability at bahagyang maipaliwanag ang motibo ng appointment.

Sa kalahatian ng susunod na taon, maaari ring makontrol ang estado ng pagbabayad ng kontribusyon ng employer.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Zumba Battle II, grupo ng mga Mommies, nagpasiklaban!

Italya, red alert ngayong Kapaskuhan