in

Colf, caregiver at babysitter. Deadline ng konribusyon sa Jan 10

Babayaran ng mga employer ang huling kontribusyon ng 2013. Narito ang table kung paano ito kakalkulahin.

Rome, Enero 7, 2014 – Nalalapit na muli ang deadline sa pagbabayad ng konribusyon. Hanggang Jan 10 ang mga employer, ay kailangang bayaran sa Inps ang kontribusyon sa buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre 2013.

Ang pagbabayad ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng website www.inps.it , o sa pamamagitan ng mga post office gamit ang postal bills na ipinadala sa lahat ng employers. Ang sinumang hindi ito natanggap ay maaaring kunin ito ng personal sa tanggapan ng Inps o hingin ito sa pamamagitan ng pagtawag sa numero 803164.

Ang halaga ng kontribusyon ay batay sa suweldo (mas mababa para sa trabaho higit sa 24 hrs per week) at tumataas kung provisory ang kontrata (tempo determinato) sa trabaho. Narito sa ibaba ang talahanayan upang makalkula ang eksaktong halaga.

TABELLA CONTRIBUTI ORARI 2013

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EFFETTIVA CONVENZIONALE Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,77  € 6,88 € 1,37 (0,35) (2)  € 1,38 (0,35) (2)
oltre € 7,77 fino a € 9,47  € 7,77 € 1,55 (0,39) (2)  € 1,56 (0,39) (2) 
oltre € 9,47 € 9,47 € 1,89 (0,47) (2)  € 1,90 (0,47) (2) 
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,00   1,00 (0,25) (2) € 1,00 (0,25) (2) 
fonte: INPS

 

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
EFFETTIVA CONVENZIONALE Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,77  € 6,88 € 1,47 (0,35) (2)  € 1,48 (0,35) (2)
oltre € 7,77 fino a € 9,47  € 7,77 € 1,66 (0,39) (2)  € 1,67 (0,39) (2) 
oltre € 9,47 € 9,47 € 2,02 (0,47) (2)  € 2,03 (0,47) (2) 
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,00   1,07 (0,25) (2) € 1,07 (0,25) (2) 
fonte: INPS

Paano babayaran ang kontribusyon sa Inps?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mas mabilis na entry visa para sa mga investors, students at researchers

E-passport obligado na!