in

Paano ipapadala ang aplikasyon ng Direct Hire ng 35,000 seasonal workers?

Narito ang isang gabay para sa bawat hakbang: mula sa registration, filling at pagsusumite ng aplikasyon.

Roma – Abril 22, 2012 – Simula noong nakaraang Biyernes hanggang sa katapusan ng taong 2012, ang mga employer ay maaaring isumite ang mga aplikasyon para sa 35,000 non-EU seasonal workers para sa agrikultura o turismo.

Lahat ay gagawin on line. Sa ibaba ay matatagpuan ang gabay sa bawat hakbang.


1) Magpunta sa website nullaostalavoro.interno.it at kung hindi pa nakarehistro, i-click ang “Effettua Registrazione”:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sagutan ang registration form ng mga personal datas, i-type ang five digit character control at i-click ang “Invia”:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tulad ng nasasaad sa kumpirmasyon, makakatanggap sa pamamagitan ng email ng isang mensahe na may tagubilin kung paano tatapusin ang registration:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Matapos ang registration, magtungo sa website nullaostalavoro.interno.it, ilagay ang email address at password at i-click ang “invia”:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Sa pahina ng “servizi disponibili”, i-click sa kaliwang bahagi bandang itaas “Richiesta moduli”:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) I-click sa “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale – Modulo C”

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ito ang first page ng form. I-click sa “Avanti” upang simulan ang filling ng form:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Una sa lahat, dapat ilagay ang mga datas ng employer:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Pagkatapos, ay ang datas ng manggagawa:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Paalala: Kailangang i-specify kung ang hinihiling ay ang yearly permit, na balido lamang sa pagpasok ng manggagawa sa Italya ng taong 2012 o multiple entry, na magpapahintulot sa pagpasok sa Italya ng manggagawa sa mga susunod na taon sa mas madaling pamamaraan at hindi na kailangang maghintay pa ng direct hire.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Ang proposed contract ay dapat nagsasaad ng panahon ng pagtatrabaho, isasaalang-alang ang collective contract, ang antas at mga tungkulin ng manggagawa:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Dapat ding ipahiwatig ang lugar kung saan magtatrabaho

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) at kung saan maninirahan ang manggagawa

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Kailangang gawin ang pahayag na babayaran ng employer ang anumang gastusin sa pagpapabalik sa sariling bansa ng manggagawa sa kaso ng pagpapatalsik at gawin ang komunikasyon ng anumang pagbabago sa trabaho:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Ilalagay din ang impormasyon ukol sa bilang ng mga empleyado at invoicing ng kumpanya:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Ilagay din ang address kung saan nais makatanggap ang anumang impormasyon:

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ilagay din ang numbers ng revenue electronic stamp na nagkakahalaga ng 14.62, kumpirmahin ito at i-click ang “invia” upang isumite ang application:

alt

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Story of Rome

Permit to stay sa minaltrato, nag-report at nakipagtulungan lamang sa awtoridad