Assegno Sociale: ang mga requirements at ang paraan ng pag-aaplay

Ang Assegno Sociale ay isang benepisyo na ibinibigay sa mga aplikante mula 67 anyos na may pangangailangang pinansyal dahil sa kawalan ng sahod o ang sahod ay mas mababa kaysa sa halagang itinatalaga ng batas taun-taon. Ang halaga ng assegno sociale sa taong 2021, € 5,983.64 sa mga single at € 11,967.28 sa mga mag-asawa. … Continue reading Assegno Sociale: ang mga requirements at ang paraan ng pag-aaplay More