in ,

Carta Acquisti 2023, narito ang mga requirements at paraan ng pag-aaplay 

Green light sa mga application ng Carta Acquisti 2023. Ito ay isang tulong pinansyal mula sa gobyerno na nagkakalahaga ng €40,00 kada buwan para sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan at mga serbisyo.

Ang Carta acquisti ay kumpirmado din para sa taong 2023 at samakatuwid, ang isa sa pinakamahalagang “bonus famiglia” ay maaaring ma-access ng mga pamilyang may partikular na sitwasyong pinansyal, sa kondisyong may miyembro ng pamilya na mas bata sa 3 taong gulang o mas matanda sa 65 anyos.

Gayunpaman, mayroong pagbabago mula January 1, 2023.  Sa katunayan, ang limitasyon ng halaga ng ISEE ay nagbago. Matatandaang bawat taon ang halaga ng kita o sahod at ang halaga ng ISEE ay ang batayan sa access sa carta acquisti. 

At ngayong 2023 ay higit na dadami ang maaaring makapag-aplay ng nasabing card dahil itinaas ang limitasyon sa halaga ng ISEE. Kaugnay nito, inihanda na rin ng Ministry of  Economy ang mga bagong application form, na matapos sagutan at nalagdaan – ay maaaring isumite sa anumang post office, lakip ang balidong dokumento at balidong ISEE. 

Carta Acquisti 2023

Ang Carta Acquisti 2023 ay isang prepaid card na niload-load tuwing 60 araw  at ang halaga ay € 40 kada buwan. Magagamit ito sa lahat ng mga affiliated supermarkets, authorized shops, pharmacies at para pharmacies. Ito ay magagamit ding pambayad ng bills sa mga post offices. 

Tulad ng nabanggit, ito ay isang tulong pinansyal upang tulungan ang mga pamilya sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay maaaring i-request para sa mga: 

Narito ang bagong requirement sa ISEE para sa Carta Acquisti 2023

  • Para sa mga edad hanggang 3 taong gulang, ang pinakamataas na halaga ng ISEE ay € 7.640,18;
  • Para sa mga Senior citizen na nasa pagitan ng 65 at 70, ang maximum na halaga ng ISEE ay € 7.640,18 at ang kabuuang halaga ng kita (hal. Pensyon) ay hindi hihigit sa € 7.640,18 ;
  • Para sa mga Over-70s, ang maximum na halaga ng ISEE ay € 7.640,18 at kabuuang halaga ng kita (hal. Pensyon) na hindi lalampas sa € 10.186,91.

Matatanggap ba ng mga dayuhan ang Carta Acquisti 2023? 

Simula April 8, 2014, ang Carta Acquisti ay ibinibigay din sa mga dayuhang mayroong EC long-term residence permit permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. (PGA)

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Ministero dell’Economia e delle Finanze

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Sahod ng mga colf at caregivers, tataas ng 9.2% simula January 2023

Mababa ang ISEE? Narito ang mga bonus ngayong 2023