Cashback, ano ito?

Ang Cashback ay isang inisyatiba ng kasalukuyang gobyerno upang hikayatin ang mga consumers na magbayad hindi ng cash, bagkus sa pamamagitan ng sistema ng cash refund, na porsyento ng halagang binayaran ng cashless sa loob ng isang semester. Sa katunayan, magsisimula sa December 8 ang experimental cashback di Natale na magbibigay refund, hanggang € 150 ng … Continue reading Cashback, ano ito? More