in

Christmas bonus ng mga colf at care givers, kailan ito ibinibigay at paano ito kinakalkula?

Ito ay nasa ilalim ng collective agreement ng domestic job. Narito kung paano ito kinakalkula.

altRome – Dumating na ang panahon ng pagbibigay ng thirteenth  month pay o Christmas bonus, lalong kilala sa tawag na tredicesima sa Italya. Isang obligasyon, ayon sa collective agreement ng domestic job, artikolo 37 kung saan nasasaad: “Sa pagdating ng Kapaskuhan, o bago matapos ang buwan ng Disyembre, dapat ipagkaloob sa manggagawa ang isang buwang dagdag na sahod.” Kung kaya’t walang dapat ikabahala ang sinumang hindi pa nakakatanggap ng nasabing bonus, dahil ito ay ibinibigay hanggang bago matapos ang taon.

Ang karagdagang buwanang sahod na ibinibigay sa colf, baby sitter o caregiver ay dapat na katumbas ng kabuuang sahod ng manggagawa, kabilang ang anumang allowance sa board and lodging.

Para makalkula ang 13th month pay, ay kailangan ring isaalang-alang ang mga araw ng pagliban o absent mula sa trabaho dahil sa sakit, aksidente o maternity at ang pamamaraan ay nag-iiba kung panahon ng trabaho ay full-time o part time at kung ang  suweldo ay buwanan, lingguhan, o “per hour“.

Buwanang Sahod

Ang 13th month pay ay katumbas ng isang buwang sahod. Hal: Ang isang care giver na nagtrabaho ng buong taon at may buwanang suweldo ng € 900 ay may karapatan na makatanggap ng € 900 bonus. Ang isang care giver naman, na nagtrabaho mula sa Hunyo 1 – Disyembre 31 at may buwanang suweldo na € 900 ay may karapatan na makatanggap € 525.00 bonus( euro 900 X 7 buwan: 12)

 

Lingguhang Sahod                                                                                                        

Ang 13th month pay ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagmu-multiply ng weekly salary sa 52 weeks (katumbas ng isang taong serbisyo) at pagdi-divide sa 12 months. Hal: isang baby sitter na tumatanggap ng € 50 per week ay may karapatang tumanggap ng Christmas bonus na 216,66 (50 X 52 weeks / 12 months)

 

Per hour na Sahod

Sa ganitong kaso, kailangang i-multiply ang sahod per hour sa kabuuang oras ng trabaho per week. Ang result nito ay ang sahod per week na kailangang i-multiply sa 52 weeks at i-divide sa 12 months. Hal: Ang isang domestic worker na may sahod na € 10.00 kada oras para sa 10 oras bawat linggo, ay may karapatan sa € 433.33 bonus (€ 10.00 x 10 hrs bawat linggo X 52 linggo = 100 Euro = 5200 €/ 12 months = € 433,33)

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Appointment online para sa Sportello Unico sa Roma

Pinay, pinatay ang sariling anak