Gabay sa Ricongiungimento Familiare, unang bahagi

Ano ang ricongiungimento familiare? Ano ang kundisyon at mga requirements sa pag-aaplay nito sa Italya? Sino ang miyembro ng pamilya na maaaring papuntahin sa Italya? Ito ang mga pangunahing katanungan na sasagutin sa unang bahagi ng Gabay sa Ricongiungimento Familiare.  Ang ricongiungimento familiare ay ang tinatawag na family reunification process. Ito ay nagpapahintulot sa mga non-EU nationals, … Continue reading Gabay sa Ricongiungimento Familiare, unang bahagi More