Green pass sa domestic job, narito ang FAQs

Naglathala ang ASSINDATCOLF, ang asosasyon ng mga employers sa domestic job sa Italya, ng FAQs na naglilinaw ukol sa pagpapatupad ng Green pass sa sektor simula Oct 15, 2021. Narito ang mga katanungang binigyang linaw Ano ang dapat gawin kung ang domestic worker ay walang Green Pass? Simula October 15, 2021, kung ang domestic worker … Continue reading Green pass sa domestic job, narito ang FAQs More