in

Health Assistance ng mga dumating sa Italya pamamagitan ng family reunification

Magandang umaga po, dumating ako sa Italya sa pamamagitan ng family reunification. Nais kong malaman kung maaari akong magpatala para sa SSN o National Health Assistance.

Marso 6, 2013 – Ang mga dayuhang dumarating sa Italya at nag-aaplay ng permesso di soggiorno per motivi familiari, kabilang ang mga over 65 na pumasok sa bansang Italya bago ang Nov 5, 2008, ay dapat na magpatala sa SSR o Servizio Sanitario Regionale (artikulo 34, talata 1 d.lgs. 286/98) upang makatanggap ng mga serbisyong pangkalusugan.

Ang dayuhan ay nagpapatala sa mga Local Health o ASL ng Munisipyo kung saan nakatira, na matapos masuri ang pagkakaroon ng permit to stay na nagpapahintulot sa obligadong pagpapatala sa SSR, ay magpapatuloy sa pagtatala sa dayuhan ng walang karagdagang mga kinakailangan.

Kahit pa naghihintay ng releasing ng first issuance ng permit to stay, ay maaari pa ring pansamantalang magpatala batay sa dokumentasyon na magpapatunay ng paga-aplay ng renewal o issuance (postal kit). Kailangang ipakita ang kopya ng nulla osta at ng mod 209 para sa first issuance ng permit to stay buhat sa Sportello Unico, ang entry visa at ang cedolino postale o ang resibo ng pagpapadala ng kit sa Questura.

Ang pagpapatala ay balido mula sa petsa ng pagpasok sa bansa hanggang sa page-expire ng permit to stay at hindi mawawalan ng bisa sa panahon ng renewal ng nasabing dokumento upang matiyak ang patuloy na pagtanggap ng serbisyo (art. 42 D.P.R. 394/99 modificato dall’art. 39 del D.P.R. 334/2004).

Ang pagpapatala ay nagbibigay karapatan sa pantay na pagtingin at pantay na karapatan at obligasyon tulad ng mga mamamayang italyano. Sa katunayan, sa mga dayuhan ay ibibigay ang European Health Insurance Card (EHIC) o Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) na balido ng limang taon at awtomatikong nare-renew at ipinapadala sa huling idineklarang tirahan ng dayuhan. Ang nasabing card ay personal dahil nakasulat dito ang mga mahahalagang datos, bukod sa nagsisilbi rin itong fiscal code dahil ito ay mababasa sa magnetic code at bar code. Ang EHIC ay balido sa buong bansa at maging sa mga bansa sa Europa para sa maiikling panahon ng pananatili sa mga ito at nagpapahintulot upang makatanggap ng mga health services tulad ng mga riseta, mga gamot, lab analysis, medical check-ups at marami pang iba.

Ang dayuhan na nagtataglay ng permit to stay na nagpapahintulot sa obligadong pagpapatala sa SSR,ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nakatala, ay maaaring humingi ng health assistance sa anumang tanggapang pangkalusugan sa buong bansa. Sa ganitong kaso, ang tanggapan na mismo ang gagawa ng pagtatala, dahil sa pagtataglay ng permit to stay at bibigyan ito ng validity simula sa araw ng pagpasok sa bansa tulad ng nasasaad sa Circolare n.5/2000 ng Ministry of  Health.

Para naman sa mga dayuhang over 65, na dumating sa bansa pagkalipas ng Nov 5, 2008 sa pamamagitan ng family reunification ng mga anak, ayon sa batas upang magkaroon ng health assistance sa Italya ay mayroong 2 pagpipilian: ang magkaroon ng health insurance na balido sa buong Italya at ang ikalawa ay ang pagpapatala ng boluntaryo sa SSR. Sa ikalawang nabanggit, isang kasunduan sa pagitan ng Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano at ng gobyerno ang nagtatalaga na ang pagpapatalaga ng bokluntaryo ay may maliit na halagang kabayaran na itinalaga ng gobyerno.

Ang ilang mga rehiyon, “sa paghihintay sa pagpapalabas ng mga alituntunin” ay sariling nagtalaga ng halaga ng kontribusyon. Ang Lombardy region sa katunayan, ay itinalaga ang € 387,34 bilang kabayaran sa pagpapatala sa SSR o Regional Health Service.

Ipinapaalala na ang sinumang dependent ng isang mamamayang italyano kahit dayuhan pa ito, ay nakarehistro sa SSR.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pinoy, inaresto dahil sa pambubugbog sa asawa

Bagong dekreto para sa mga seasonal workers, malapit na