Hindi pagkaka-unawaan ukol sa ferie o bakasyon? Isang maikling gabay.

Ang hindi pagkaka-unawaan ng employer at colf ukol sa ferie ay bagay na hindi naman sinasadya ngunit makakabuting ito ay maiwasan. Narito ang maikling gabay. Maraming colf at employer ang umabot sa hindi pagkakasunduan noong kasagsagan ng lockdown dahil sa kawalan ng kasunduan, berbal at sa kontrata, ukol sa bakasyon o ferie. Mga bagay na … Continue reading Hindi pagkaka-unawaan ukol sa ferie o bakasyon? Isang maikling gabay. More