ISEE, bakit mahalaga at paano magkaroon nito?

Ang ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente ay ang indicator na ginagamit upang masukat ang kabuuang katayuang pinansyal ng isang pamilya, o ng lahat ng miyembro ng bumubuo ng tinatawag na ‘Stato di Famiglia’.  Sa Italya, ito ay ang pangunahing sanggunian upang matiyak ang karapatan sa patanggap ng karamihan sa mga benepisyo at mga … Continue reading ISEE, bakit mahalaga at paano magkaroon nito? More