in

Dahil sa Babae Ako, Malaya Ako

 Walang sinuman ang makapagbibilanggo, Walang sinuman sa akin ay magpapasuko……….

 

 

Gapusin mo man mga kamay at paa ko

Sa aking pag-iisp, kikilos ako.

Kung ang aking isip, lasunin at baguhin

Sa aking labi, katotohanan bibigkasin.

Kung ang aking mga labi, takpan at patahimikin

Sa aking mga mata, ako’y may sasambitin.

Kung ang aking mga mata, bulagin at dayain

Sa aking puso, ako’y may tatanawin.

Kung ang aking puso, saksakin at pirasuhin

Sa aking kaluluwa ay muling bubuhayin.

Walang sinuman ang makapagbibilanggo,

Walang sinuman sa akin ay magpapasuko,

Walang sinuman sa hangad kong mabuhay ay sasagko

Dahil aa babae ako, malaya ako

 

ni: 

MADITTZ DE JESUS

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

INConcert, pinangunahan ng mga Kabataan

Araw ng day off, Linggo lang ba?