in

Paolo Berlusconi: Balotelli? Ang ‘negretto’ ng pamilya

Isang ‘joke’ ng kapatid ng ex-Prime Minister sa isang public event ng Pdl. Ang video.

Rome – Pebrero 5, 2013 – Hindi sapat ang buuu at mga insulto mula sa stadium, sa ngayon si Balotelli ay isang ‘negro’, paumanhin isang ‘negretto’, maging para kay Paolo Berlusconi, ang VP ng Milan.

Sa pagsasalita noong nakaraang Linggo sa isang public event ng Pdl sa Monza, ang kapatid ng ex-Prime Minister ay nagsalita ukol sa tagumpay ng Milan laban sa Udine at ang posibilidad ng isang ‘come back’ na magpapahintulot sa team para makapasok sa European Cup. Pagkatapos ay tinukoy ang bagong ‘import’ ng team: “Ngayon, tingnan natin ang ‘little black ng pamilya, ang ‘testa matta…….’

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Paano gagawin ang enrollment online para sa school year 2013-2014?

Balotelli? Huwag maglaro!