PaRC, ano ito at bakit tinututulan ng mga Pilipino sa Italya?

Kasabay ng pagbangon ng mga Pilipino mula sa kalbaryong sanhi ng pandemya ay ang pagkakaroon ng e-Passport Renewal Center o PaRC para sa renewal ng mga pasaporte sa Italya, sa pamamagitan ng third party agency, ang BLS International.  Ano ang e-Passport Renewal Center o PaRC?  Ang BLS International na isang pribadong ahensya ay ang kasaluyang … Continue reading PaRC, ano ito at bakit tinututulan ng mga Pilipino sa Italya? More