Ang mga karapatan ng dayuhang naghihintay sa resulta ng Regularization. Ang FAQ mula sa eksperto.

Sa paghihintay ng dayuhan sa resulta ng aplikasyon ng Regularization, narito ang FAQs mula sa eksperto.  Anu-ano ang karapatan ng mga dayuhang naghihintay ng resulta ng Regularization? Ang dayuhan sa Italya ay may mga sumusunod na karapatan: Hindi maaaring patalsikin: Habang walang ‘provvedimento di diniego’ o komunikasyon na refuse ang aplikasyon, ang dayuhan ay may … Continue reading Ang mga karapatan ng dayuhang naghihintay sa resulta ng Regularization. Ang FAQ mula sa eksperto. More