Ano ang parusa sa lalabag sa nilalaman ng Reddito di Cittadinanza?

May angkop na parusa ang mga lalabag sa nilalaman ng Reddito di Cittadinanza. Pinaparusahan ng pagkakakulong, bukod pa sa pagtatanggal sa benepisyo at ang pagbabalik ng halagang natanggap.  Ang pagtanggap ng mga benepisyo o tulong pinansyal mula sa gobyerno tulad ng Reddito di Cittadinanza ay palaging mayroong mga requirements at kasunduang kaakibat. Ang kakulangan o … Continue reading Ano ang parusa sa lalabag sa nilalaman ng Reddito di Cittadinanza? More