Assegni Familiari: Para din sa miyembro ng pamilya na naninirahan sa labas ng Italya?

Ang Assegni Familiari, na ngayon ay kilala na sa tawag na Assegni Nucleo Familiare o ANF (L.153/1988, art. 12) ay isang tulong pinansyal na ibinibigay sa ilang kategorya ng mga manggagawa. (Sa link na ito ay matatagpuan ang lahat ng mga kategorya https: // www. Inps .it / nuovoportaleinps / default.aspx? itemdir = 50091), sa mga tumatanggap ng pensyon mula … Continue reading Assegni Familiari: Para din sa miyembro ng pamilya na naninirahan sa labas ng Italya? More