Binabayaran ba ng INPS ang sahod ng colf na nasa sick leave?

Bukod sa pagpapagaling, isa sa alalahanin ng colf na may sakit ang kanyang trabaho, pati na rin ang kanyang sahod: kung ito ay babayaran ba o hindi ng kanyang employer o kung ito ba ay babayaran ng Inps. Ayon sa ulat ng laleggepertutti, ang sahod ng colf habang nasa sick leave ay hindi binabayaran ng … Continue reading Binabayaran ba ng INPS ang sahod ng colf na nasa sick leave? More