in

Bonus Psicologo, pirmado na ang dekreto. Narito kung paano mag-aplay.

Nilagdaan ni Health Minister Roberto Speranza ang implementing decree ng bonus psicologo. Ito ay pinondohan ng Parliyamento at may 10 million euros para sa 2022. Maaaring mag-aplay ang mga may ISEE na hindi lalampas €50,000.00. Narito ang mga detalye.

Bonus psicologo, narito kung paano mag-aplay 

Ang bonus psicologo ay isang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng hanggang €600.00 sa isang taon para sa mga gastusin ng therapy. Tulad ng ipinaliwanag ni Ministro Speranza, “pagkatapos ng publikasyon sa Official Gazette ay posible, para sa mga may ISEE na hindi lalampas ng € 50,000.00 na mag-aplay ng bonus na magagamit sa mga rehistradong psychologists. Ito ay ang unang hakbang. Ang mental health ay isa sa mahalagang tema sa panahong ito “. 

Ang halagang matatanggap ay batay sa ISEE. Kung ang ISEE ay mas mababa sa €15,000.00, ang bonus ay € 50.00 bawat session, hanggang sa maximum na €600.00. Kung ang ISEE ay nasa pagitan ng €15,000.00 hanggang € 30,000.00, ang bonus psicologo ay €50.00 para sa bawat session hanggang sa maximum na € 400.00. Samantala, kung ang ISEE ay nasa pagitan ng €30,000.00 hanggang € 50,000.00 ang benepisyo ay hanggang €50.00 bawat session. Hanggang sa maximum na halagang € 200.00 para sa bawat aplikante.

Ang aplikasyon ay dapat gawin online sa pamamagitan ng website ng INPS o sa pamamagitan ng contact center ng INPS, na magiging aktibo sa oras ng paglalathala ng decree sa Official Gazette. Sa pagbibigay ng bonus, ay bibigyan ng priyoridad ang mga taong may pinakamababang ISEE, at pagkatapos ay susundin ang pagkakasunud-sunod ng pagdating ng mga aplikasyon. 

Kapag natapos na ang panahon ng submission ng mga aplikasyon, ay ipapaalam kung tanggap sa aplikasyon at ibibigay ang codice univoco o code na gagamitin sa pag-book ng psychotherapy session. 

Ang bonus ay dapat gamitin sa loob ng 180 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng aplikasyon. Ang code ay direktang ipapakita sa propesyunal na matapos ang session ay magbibigay ng invoice sa pamamagitan ng pag-upload nito sa website ng INPS. At ang huling nabanggit naman ang magbibigay ng angkop na kabayaran sa serbisyo ng mga professionals. (Stranieriinitalia.it)

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bonus trasporto, ano ito at paano mag-aplay? 

Santakrusan, muling naidaos sa Bologna