Ferie o bakasyon ng mga colf, paano kinakalkula?

Ang mga colf, caregivers at babysitters ay may karapatan sa ferie retribuite o bayad na bakasyon. Ang panuntunan sa kalkulasyon ng mga nabanggit ay itinatalaga ng Inps batay sa mga probisyon ng batas. Tulad ng minimum salary, ito ay ina-update ng Inps taun-taon. Bilang ng araw ng bakasyon o ferie Anuman ang oras ng trabaho … Continue reading Ferie o bakasyon ng mga colf, paano kinakalkula? More