in

Flussi: Maaaring bang mag-aplay ulit ng nulla osta ang employer na nag-aplay na sa nakaraan ngunit rejected ang aplikasyon?

Ako Ay Pilipino

Ang mga requirements para sa mga employer sa pag-aaplay ng nulla osta al lavoro subordinato ay napapasailalim sa pagsusuri batay sa uri ng aplikasyon. Dahil dito, ang Sportello Unico Immigrazione ay sinusuri sa bawat aplikasyon, ang lahat ng mga requirements pati na rin ang limitasyon sa bilang ng dekreto kung pasok sa quota.

Kung sa nakaraan ay nagsumite na ng aplikasyon para sa nulla osta al lavoro ang employer at ito ay rejected dahil sa pagkakaroon ng hadlang sa parte ng employer (art. 31, co 2 ng TU Immigrazione), ang bagong aplikasyon ay muling dadaan sa pagsusuri upang siguraduhin ang pagiging kwalipikado nito at ang kawalan ng anumang hadlang. (Avv. Federica Merlo, stranieriinitalia.it)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

decreto-flussi-ako-ay-pilipino

Click days ng Decreto Flussi 2020 – Oct 22 at Oct 27

DPCM-ako-ay-pilipino

Anti-covid preventive measures na nasasaad sa huling DPCM, ang Sagot ng Eksperto