Iscrizione anagrafica, ano ito at bakit ito mahalaga

Ano po ang ibig sabihin ng ‘iscrizione anagrafica’? Paano po ito gagawin? Mahalaga ba ito?    Ang pagpapatala sa anagrafe o ang tinatawag na ‘iscrizione anagrafica’ ay isang karapatan at obligasyon para sa lahat ng mga mamamayan, Italyano man o dayuhan na regular na naninirahan sa bansa. Ito ay tumutukoy sa pagiging residente ng isang … Continue reading Iscrizione anagrafica, ano ito at bakit ito mahalaga More