Maaari bang magsumite ng aplikasyon ng Regularization kung ang pasaporte ng colf ay expired?

Ang aplikasyon ng Regularization ay maaari pa ring isumite kahit ang pasaporte ng colf o badante ay expired.  Ang mga datos ng expired na dokumento ang ilalagay sa aplikasyon ng Emersione ngunit sa araw ng ‘convocazione’ o personal appearance sa Sportello Unico, ang colf o badante ay kailangang dala ang balidong dokumento: pasaporte o anumang … Continue reading Maaari bang magsumite ng aplikasyon ng Regularization kung ang pasaporte ng colf ay expired? More