May pahintulot na bang magpunta ng ibang Rehiyon? Kailan kailangan ang green pass?

Ang green pass ang magpapahintulot na mapabilis ang muling pagbibiyahe ng ligtas, sa iba’t ibang mga Rehiyon sa loob ng bansa na nasa ilalim ng iba’t ibang ‘kulay’ o restriksyon. Kilala rin sa tawag na certificato verde, ang green pass ay isang uri ng sertipiko, maaaring digital o paper form, na magpapatunay ng ilang kundisyong personal na magpapahintulot sa pagbibiyahe sa iba’t iban Rehiyon ng bansa. Partikular, … Continue reading May pahintulot na bang magpunta ng ibang Rehiyon? Kailan kailangan ang green pass? More