Nasa renewal ang permesso di soggiorno? Narito ang mga karapatan ng dayuhan

Ang mga dayuhang mamamayan na expired ang permesso di soggiorno at nakapag-aplay ng renewal sa panahong itinakda ng batas (hanggang 60 araw matapos ang expiration), ay mayroong parehong karapatan katulad noong balido ang permesso di soggiorno.  In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio … Continue reading Nasa renewal ang permesso di soggiorno? Narito ang mga karapatan ng dayuhan More