Paano magkaroon ng Green Pass?

Matapos aprubahan ng European Parliament kamakailan ang regulasyon sa paggamit ng Digital Green Certificate at pirmahan ngayong araw ang DPCM ni Mario Draghi para sa pamamaraan ng pag-iisyu nito sa Italya, ang kilala rin sa tawag na Green Pass ay simula na ang paggamit sa July 1, 2021. Ito ay inaasahang magpapadali sa malayang pagbibiyaheng muli sa Europa at makakatulong … Continue reading Paano magkaroon ng Green Pass? More