in

18app.it, handa na para sa registration ng Bonus Cultura

Inilunsad ang www.18app.it para sa digital identity ng mga kabataang tatanggap ng bonus cultura. Sa Oktubre ang mga unang vouchers.

 

Roma, Setyembre 23, 2016 – Opisyal na nagsimula nitong nakaraang Setyembre 15 ang ‘bonus cultura’ sa pamamagitan ng paglulunsad ng www.18app.it, ang website kung saan gagawin ang registration ng mga kabataan. 

Ang mga kabataang may edad na 18 ngayong taon 2016 ay maaaring mag-aplay sa website ng digital identity Spid o ang Sistema Pubblico di Identità digitale

Ang kawalan ng registration sa website ay hindi magpapahintulot na mapabilang sa proyekto ng gobyerno dahil ang mga rehistrado lamang ang maaaring mag-download ng app ’18 app’. 

Sa pamamagitan na app ay magkakaroon ng voucher ang mga kabataan kung saan nasasaad ang halaga at uri ng consumption nito. Ang voucher ay mayroong code na ipapakita sa cashier ng mga authorized stores/shops para sa mga admission tickets. 

Ang bonus cultura ay handog sa mga kabataan bilang patanggap ng komunidad sa adulthood kasabay ng paalala sa cultural consumption na layuning personal na payamanin at palalimin ang kaalamang kultural sa buong bansa. Ito ay maaaring gamitin sa cinema, concert, cultural events, libro, museums, monuments, natural parks, archeological sites, theaters at dances. Ito ay maaaring magamit hanggang Dec 31, 2017.

May panahon ang mga 18 anyos na mag-register hanggang Jan 31, 2017 at sisimulan sa Oktubre ang pagbibigay ng bonus sa pamamagitan ng voucher na nagkakahalaga ng 500 euros sa higit sa kalahating milyong mga 18 anyos na residente sa bansa, kabilang ang mga anak ng mga imigrante sa pagkakaroon ng balidong permit to stay.

Ang mga kwalipikadong kabataan ay maaaring gamitin ang voucher sa mga virtual stores na nakatala sa www.18app.it. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa matiyak ang eksaktong bilang ng mga authorized stores sa website. 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Tourist visa, bakit kailangan ang polizza fideiussoria?

Street Control, ano ito?