in

500 euros para sa mga Italians at non-Italians na 18 anyos mula Septiyembre

Ito ay ang birthday gift na nakalaan sa mga residente ng Italya na magdidiwang ng ika- 18 kaarawan ngayong 2016. Lahat ay gagawin sa pamamagitan ng isang application. 

 

Roma, Agosto 29, 2016 – Maraming makakatanggap ng delayed birthday gift ngayong taon simula Sept 15. Ang mga may edad 18 anyos ay makakatanggap buhat sa estado ng 500 euros na maaaring gamitin pambili ng libro, panonood ng sine at theatre at pagpunta ng concert at museums bilang handog sa bagong yugto ng kanilang buhay. 

Noong una, ay hindi kabilang ang mga anak ng dayuhan dahil sa requirement ng Italian citizenship. Isang diskriminasyon na tinanggal matapos ang isang susog na nagpapahintulot sa mga anak ng mga dayuhan, residente sa Italya at magdiriwang ng ika-18 kaarawan na matanggap din ito. Bilang kapalit ay ang balidong permit to stay. Tinatayang higit sa kalahating milyon ang mga kabataang makakatanggap ng bonus cultura. 

Ang bonus ay maituturing na high technology. Ang sinumang magdiriwang ng ika-18 kaarawan ngayong taon ay kailangang mag-register sa digital system (Spid). Ito ay nangangahulugang dapat i-download sa smartphone, tablet o pc ang 18app, na matapos ipasok ang credentials ay magpapahintulot sa pagkonsumo ng 500 euros. 

Ang halagang nabanggit ay kailangang gamitin sa mga cultural consumption na nabanggit hanggang Dec 31, 2017. Ito ay magpapahintulot na bumili ng personal at online (sa pamamagitan ng app ay magkakaroon ng voucher) sa mga shops na lumahok sa inisyatiba na ang listahan nito ay matatagpuan sa isang website na pinatatakbo ng pamahalaan. Para sa ibang impormayson ay kailangang maghintay hanggang kalahatian ng septiyembre kapag ganap ng available ang website at app.

Ayon kay Undersecretary Tommaso Nannicini, na humawak sa dokumentayson ng bonus cultura, “ang 18app ay magbibigay ng mensahe: ang patanggap ng komunidad sa adulthood kasabay ng paalala sa cultural consumption na layuning personal na payamanin at palalimin ang kaalamang kultural sa buong bansa”.   

Basahin rin: 

€ 500 bonus cultura para rin sa mga kabataang imigrante, batas na!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bagong regulasyon sa pagpasok at pananatili sa Italya ng mga Seasonal Workers, malapit na!

Carta acquisti para sa mga mahihirap, hindi matatanggap ng maraming imigrante