in

Abiso ng pangongontrol sa mga Condominiums mula Ministry of Interior, walang katotohanan!

Walang katotohanan ang kumakalat sa abiso ng pangongontrol sa mga condominiums sa Roma!

Ilang residente sa Roma ang nagreport sa awtoridad matapos matagpuang nakapaskel sa kani-kanilang condominium ang isang abiso. Ito ay may letter head ng Ministry of Interior at nagtataglay din ng logo ng Italian Republic na tila isang tunay at totoong komunikasyon. 

Ito ay tumutukoy sa pagpapa-alis sa mga hindi residente ng condominium. Ayon pa sa komunikasyon ay magkakaroon umano ng kontrol mula sa awtoridad at ang matatagpuang hindi residente sa lugar na iyon ay kailangang patunayan ang dahilan ng pananatili doon tulad ng pagkakasakit o ang pag-aalaga sa isang matanda. Bukod dito, ay kailangan din umanong i-prisinta ang balidong dokumento kung saan makikita ang residenza pati ang contratto di affitto.  Ang walang balidong dahilan ng pananatili ay mamumultahan umano at nanganganib ng pagkakakulong. 

BABALA. Ito ay WALANG KATOTOHANAN! Ayon sa awtoridad, ito ay hindi dapat paniwalaan at hindi dapat isaalang-alang at ang tanging layunin ay iligaw ang mga mamamayan. Sa sinumang makakakita sa mga nagkakabit nito ay inaanyayahang i-report agad ito sa awtoridad. 

Kahit sa panahon ng pamdemya ay hindi nawawala ang mga masasamang-loob, inaanyayahan ang lahat na mag-ingat. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Covid 19 Vaccine, kailan ba ito lalabas sa merkado?

Buoni Spesa, inanunsyo ni Conte