in

App sa cellphone sa halip na papel, taliwas sa regulasyon at layunin ng autocertificazione

Salungat sa regulasyon at layunin ng autocertificazione ang paggamit ng isang app sa mga smartphone bilang kapalit ng papel na autocertificazione para sa mga nananatiling lumabas ng kani-kanilang bahay. Ito ang naging tugon ng postal police sa kumakalat na balita bagaman ito ay para mapagaan at mapabilis ang proseso. 

Ang autocertificazione ay kailangang pirmahan ng mamamayan at ng awtoridad sa oras ng kontrol, matapos kilalanin ang mamamayan. Kailangan ding isumite ang orihinal na kopya nito para sa mga pagsusuri. Mga bagay na mawawala kung sa halip na papel na autocertificazione ay gagamit ng isang app sa mga smartphones. 

Ang pagkuha at paggamit ng mga tinatawag na ‘dati sensibili’, batay sa General Data Protection Regulation (GDPR) at regulasyon sa bansa ukol sa privacy ay napapailalim sa obligasyon ng transparency, kumpidensyal, wasto at limitadaong paggamit nito batay sa angkop na layunin. Ang mga ito ay inilalahad bilang garantiya sa lahat ng mamamayan laban sa potensyal at mapanganib na pang-aabuso.

I-click ang link na ito para sa bagging autocertificazione.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

COVID-19, Mundo’y lisanin na

Halaga ng kontribusyon 2021 Ako Ay Pilipino

Anu-ano ang matatanggap ng domestic job mula Decreto Cura Italia? Ang sagot ng Assindatcolf