in

Assegno Unico 2024, nanganganib na mahinto! Narito kung para kanino? 

Ang Assegno Unico ay isang mahalagang tulong pinansiyal na ibinibigay buwan-buwan sa mga pamilya na may mga anak na ‘a carico’ – biological o adopted. Ang benepisyong ito ay ibinibigay hanggang sa pagsapit ng 18 anyos ng anak at sa ilang kaso hanggang 21 anyos ng anak. Ito ay ibinibigay sa lahat ng mga lavoratori dipendenti kasama ang mga colf at kahit sa mga lavoratori autonomi o self-employed. 

Gayunpaman, may mga pagkakataong ang Assegno Unico ay nababawasan o sa kasamaang palad, posible ring hindi na matanggap.

Sino ang nanganganib na mahinto ang pagtanggap ng Assegno Unico 2024?

Upang mapanatili ang pagtanggap ng Assegno Unico nang tuluy-tuloy at walang bawas, mahalagang sundin ang ilang hakbang at sundin ang mga deadline. Isa sa mga ito ay ang taunang renewal ng Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), na mayroong isang mahalagang papel upang matukoy ang halaga ng benepisyo. Ngayon 2024, ang deadline para sa renewal ng ISEE ay nakatakda sa February 29. 

Bagaman ang opisyal na validity ng ISEE ay hanggang December 31 ng bawat taon, ginagamit ng INPS ang ISEE ng naunang taon para sa pagbibigay ng assegno unico sa buwan ng Enero at posibleng hanggang Pebrero. Kaya’t ang mga hindi pa nagre-renew ng ISEE ay dapat gawin ito sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi makakapag-renew ng ISEE ay mababawasan ang halaga ng Assegno Unico at mababalik lamang sa tunay na halaga nito sa panahong makakatugon sa requirement ng benepisyo. 

Bukod dito, mahalaga ring tandaan na ang renewal ng Isee hanggang sa June 2024 ay tiyak na magbibigay karapatan upang matanggap ang mga arrears o arretrati. Ngunit pagkatapos ng buwang nabanggit, ay maaaring tuluyang hindi na matanggap ang assegno unico. 

Upang maiwasan ang mabawasan ang halaga o mahinto ang pagtanggap ng assegno unico, mahalagang sundin ang deadline at siguraduhin ang renewal taun-taon ng ISEE.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Cellphone at tablet sa elementary at middle school, ipagbabawal!

Bonus Psicologo 2024! Simula ng aplikasyon sa March 18