in

Bagong amount ng maternity at family allowance sa taong 2012

Tulong para sa mga bagong ina at malalaking pamilya. Narito ang halaga para sa taong 2012 at halagang itinalaga ng Ise (Economic situation indicator)

altRoma – Pebrero 20, 2012 – Ang pagtaas ng cost of living ay samakatuwid nagbabago rin ang halaga ng maternity allowance at family allowance na ibinibigay ng mga Comune para sa mga bagong ina at malaking pamilya. Ang tulong pinansyal ay para lamang sa mga mas nangangailangan, batay sa tagapagpahiwatig ng pinansyal na sitwasyon (Ise) ng pamilya, na kinakalkula ng libre sa mga CAF o Fiscal Assistance Center.

Ang maternity allowance sa taong 2012 ay 324.79 € bawat buwan para sa limang buwan. Ito ay nakalaan para sa mga bagong ina na hindi nagta-trabaho, mga Italian nationals o mamamayan ng iba pang bansa ng EU. Ang mga non-EU nationals ay nakakatanggap lamang ng nasabing benepisyo kung mayroong carta di soggiorno o EU long-term residence permit.

Kinakailangan ang isang halaga na hindi lalampas sa 33,857.51 euro (Ise) para sa mga pamilya na may tatlong miyembro, at ang halaga ay tumataas sa paglaki ng pamilya. Ang application ay dapat isumite sa tanggapan ng munisipyong sumasakop sa tirahan, sa loob ng anim na buwan matapos ang panganganak.

Ang allowance naman para sa mga pamilya sa taong ito ay 135.43 € bawat buwan para sa labintatlong buwan.

Para sa mga pamilyang mayroong limang miyembro, na may tatlong menor de edad, ang halagang itinalaga ng Ise ay hindi dapat lumampas sa € 24,377.39. Ang aplikasyon ay maaaring isumite sa munisipyong sumasakop sa tirahan hanggang bago sumapit ang 31 Enero ng taong sumunod kung kailan hinihiling ang allowance.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Profumo – “Hikayatin ang mga dayuhang mag-aaral sa ika-uunlad ng Italya”

PDOS Ano ito?