Bonus Cultura 2022 para sa mga ipinanganak ng taong 2003, simula na ang aplikasyon!

Simula bukas March 17, ang mga ipinanganak ng taong 2003 ay maaaring mag-aplay ng Bonus Cultura 2022. Narito ang mga dapat malaman.  Ang Bonus Cultura 2022 para sa mga ipinanganak ng taong 2003 ay katulad ng ibang mga voucher ng gobyerno. Sa pamamagitan ng virtual voucher na nakalaan para sa mga kabataan na nag-18 anyos na nagkakahalaga € 500,00, ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga libro, tickets at marami pang iba. … Continue reading Bonus Cultura 2022 para sa mga ipinanganak ng taong 2003, simula na ang aplikasyon! More