in

Bonus Cultura 2022 para sa mga ipinanganak ng taong 2003, simula na ang aplikasyon!

Simula bukas March 17, ang mga ipinanganak ng taong 2003 ay maaaring mag-aplay ng Bonus Cultura 2022. Narito ang mga dapat malaman. 

Ang Bonus Cultura 2022 para sa mga ipinanganak ng taong 2003 ay katulad ng ibang mga voucher ng gobyerno. Sa pamamagitan ng virtual voucher na nakalaan para sa mga kabataan na nag-18 anyos na nagkakahalaga € 500,00, ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga libro, tickets at marami pang iba. Mayroong 4 na buwan at kalahati para mag-apply at mayroon namang halos isang taon para magamit ang bonus. Ito ang ikaanim na edisyon ng bonus na inilunsad ng pamahalaan upang isulong ang kultura sa mga kabataan.

Bonus Cultura 2022 para sa mga ipinanganak ng taong 2003, paano mag-aplay

Ang lahat ng ipinanganak ng taong 2003 na naninirahan sa Italya ay maaaring mag-aplay ng bonus cultura simula sa March 17 hanggang August 31, 2022 sa pamamagitan ng website 18app, gamit ang SPID o carta d’identità digitale (CIE)

Ito ang tanging opisyal na paraan para matanggap ang €500,00.

Paalala: Pinapaalalahanan na mag-ingat ang lahat dahil walang app sa Google at Apple. Sa pamamagitan ng nabanggit na website ay gagawin ang registration  a at pagtanggap at paggamit ng € 500,00.  

Ang mga kabataan na residente sa Italya at sa Pilipinas ipinanganak ay maaari pa ring mag-aplay at makatanggap ng bonus kung: 

  • mayroong regular at balidong permesso di soggiorno, 
  • ipinanganak noong 2003.

Saan magagamit ang bonus cultura 2022? 

Ang mga ipinanganak ng 2003 na nag-aplay ng bonus cultura ay magagamit ang voucher na nagkakahalaga ng €500,00 sa pagbili ng mga sumusunod: 

  • Ticket para sa sinehan, theaters, concerts, at mga spettacoli tulad ng danza, circus etc
  • Ticket para sa museums, cultural event, monuments, gallery, natural park, archeological sites, 
  • Music tulad ng cd, dvd, vinyl at iba pa,
  • Music and theatre course,
  • Foreign language course,
  • Newspaper at magazine subscription 

Ang € 500,00 ay maaaring gamitin sa pagbili sa mga shops at online stores na kasali sa inisyatiba. Ang lahat ng mga shops ay matatagpuan online sa 18app, Trova un esercente

Maaari bang magamit ang bonus cultura sa pagbili ng computer?

Ang pc, tablet, smartphones at lahat ng mga eletronic devices ay hindi kasama sa listahan ng mga maaaring paggamitan ng €500,00. 

Maaari bang matanggap ng cash ang €500,00 sa halip na voucher? 

Hindi. Ang €500,00 virtual voucher ay hindi maaaring tanggapin ng cash. Ito ay personal at hindi maaaring gamitin ng ibang tao. 

Hanggang kailan maaaring gamitin ang bonus cultura 2022? 

Hanggang February 28, 2023 ay maaaring gamitin ang € 500,00 ng bonus cultura 2022. 

Para sa karagdagang impormasyon, www.18app.italia.it

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Assegno Unico e Universale, kailan matatanggap? 

Ora legale 2022, kailan magpapalit ng oras?