in

Assegno Unico e Universale, kailan matatanggap? 

Simula sa buwan ng Marso 2022 ay papalitan ng Assegno Unico e Universale 2022 ang iba pang mga benepisyo para sa mga dependent na anak hanggang 21 anyos. Ito ay matatanggap kada buwan sa pamamagitan ng bank transfer mula sa Inps, matapos ang aplikasyon. Ang halaga ng assegno unico ay batay sa ISEE na inilathala ng Inps online. 

Ngayong Marso matatanggap ang Assegno Unico e Universale sa unang pagkakataon. Inaasahang simula sa March 16, 2022 ang benepisyo ay make-credit sa bank account ng mga pamilya na nagsumite ng aplikasyon online sa Inps hanggang February 28, 2022

Basahin din: 

Paano malalaman ang petsa ng pagpapadala ng Assegno Unico e Universale?

Upang malaman ang petsa ng pagbibigay ng benepisyo, una sa lahat ay kailangang mag-access sa app ng Io Italia at tingnan ang seksyong Messaggi: Disposizione pagamento INPS. Dito ay ipinapa-alam ng Inps ang uri ng benepisyong matatanggap, halagang matatanggap at ang petsa ng pagpapadala ng benepisyo. 

Maaari ring mag-access sa app ng INPS, gamit ang SPID. I-click ang tutti i servizi at ang servizio online: Stato pagamento e Cedolini

Posible ring tingnan ito sa website ng INPS. Isulat sa search bar ang Fascicolo Previdenziale del cittadino. I-click ang servizio, at kailangang mag-acces gamit ang username at password.Pagkatapos ay click sa kaliwang bahagi ng menu ang Prestazioni e Pagamenti. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 2.8]

Covid19, tumataas muli ang mga kaso sa Europa

Bonus Cultura 2022 para sa mga ipinanganak ng taong 2003, simula na ang aplikasyon!