in

Bonus ng € 100 sa pagta-trabaho sa buwan ng Marso, matatanggap din ng mga colf

Kahit ang mga colf, caregivers o badante at mga babysitters na patuloy na nagtrabaho sa buong buwan ng Marso ay inaasahang makakatanggap ng bonus ng € 100. 

Marahil, ito ay matatanggap sa paggawa ng Dichiarazione dei Redditi.

Gayunpaman, naghihintay pa rin ng mas detalyadong impromasyon sa pagtanggap nito ang sektor. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

€ 600 Voucher ng Congedi Parentali, matatanggap ba ng mga colf na may anak na menor de edad?

Ano nga ba ang Pneumonia?