in

Bonus Occhiali, narito ang mga dapat malaman 

Kabilang ang bonus occhiali da vista (o reading glasses bonus) o lenti a contatto correttive (o corrective contact lenses) sa mahabang listahan ng mga bonuses mula sa gobyerno ng Italya. Ito ay tumutukoy sa tulong pinansyal na nagkakahalaga ng €50,00.

Ang Guarantor para sa proteksyon of mga personal datas ay nagbigay na ng positibong opinyon sa decree scheme ng Ministry of Health para sa pagbibigay ng €50,00 para sa mga gastusin ng mga reading glasses o contact lenses. 

Ang bagong bonus ay naglalayong tulungan ang mga pamilyang mas nangangailangan at para ito matanggap ay mayroong required salary. 

Sino ang maaaring makatanggap ng bonus occhiali

Ang bonus ay tinawag na “Vision Protection Fund” at naglalaan ng 5M euros na fund para sa bawat taon na may bisa ang bonus, samakatwid hanggang sa susunod na taon. Ang bonus ay nakalaan para sa lahat ng may ISEE na mas mababa sa 10,000 euros.

Ito ay balido sa pagbili ng mga reading glasses o corrective contact lens na ginawa mula Enero 1, 2021 hanggang Disyembre 31, 2023. Ang bonus ay posibleng ibigay sa dalawang paraan. Sa katunayan ang mga benepisyaryo ay maaaring pumili sa pagitan ng:

  • voucher
  • refund

Gayunpaman, ang bonus ay isang beses lamang maaaring matanggap.

Paano mag-apply ng bonus occhiali 

Anuman ang paraang napili – sa pamamagitan ng voucher o ng refund – ang aplikante ay kakailanganing mag-register sa pamamagitan ng SPID, CIE o CNS sa isang web application, sa website ng Ministry of Health. 

Ang Voucher at ang Refund

Kung tanggap ang aplikasyon matapos suriin ng INPS ang pagkakaroon ng required ISEE, ang mga benepisyaryo ay direktang maa-access ang voucher mula sa App. Ito ay magagamit sa loob ng tatlumpung araw sa mga accredited eyewear at corrective contact lens supplier.

Ang refund sa halip ay matatanggap sa pamamagitan ng bank details o IBAN na ibibigay sa oras ng pagrr-register kasama ang kopya ng invoice o dokumentasyon ng pagbili. 

Kailan ang simula ng aplikasyon 

Kailangang hintayin ang komunikasyon ng implementing rules mula sa Inps kung saan nasasaad ang petsa ng simula ng aplikasyon ng bonus occhiali. (PGA)

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Sino si Giorgia Meloni? 

Pagdiriwang ng ika-11 taong anibersaryo ng Santo Rosaryo Reina de Caracol, ginanap sa Firenze