in

Buono Casa, hanggang July 20 ang submission ng aplikasyon!

altRome – Noong nakaraang Mayo ay inilathala ang ‘bando per il contributo affitto 2010’ sa Roma lalong kilala bilang ‘buono casa’. Ito ay isang tulong mula sa pamahalaan sa mga pamilyang nangungupahan ng apartment. Ang mga aplikasyon ay matatagpuan sa ibaba o maaring magtungo sa tanggapan ng Politiche Abitative na matatgpuan sa Viale dell’Urbanistica n. 18, Martes mula alas 9 ng umaga hanggang ala una ng tanghali at Huwebes mula alas 9.30 hanggang 3.30 ng hapon. Matatagpuan din ang mga aplikasyon sa mga URP sa mga Munisipyong sumasakop sa tirahan.

Magtungo lamang sa mga CAF (o public office assistance) para sa kalkulasyon ng ISEE at sa kaukulang impormasyon ukol sa pagpi-fill up at pagpapadala ng aplikasyon. Ang aplikasyon kasama ang mga kinakailangang dokumentasyon ay ipapadala sa pamamagitan ng registered mail with return card sa Direzione Politiche Abitative U.O. Interventi di sostegno abitativo e assegnazioni – Ufficio Gestione Contributi Affitto – Quadrato della Concordia, 4 00144 Roma hanggang July 20.

Ang bando ng buono casa 2010

Ang form ng buono casa 2010

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Selebrasyon ng araw ng Kalayaan sa Milan, pina-simple! FilComs, bida at hindi mga artista

Summer Sale 2011, uumpishan sa July 2 na!