in

Caregivers, kasabay ng inaalagaan sa booking online ng bakuna sa Lombardia

Caregivers, kasabay sa appointment booking online ng bakuna sa Lombardia

Simula April 16, 2021, ang mga caregivers sa Lombardia ay maaaring kasabay sa appointment booking online para sa pagpapabakuna laban Covid19 ng mga inaalagaang may ‘elevata fragilità’ o matinding karamdaman na kinilala ng gobyerno at ‘grave disabilità’ o may matinding kapansanan batay sa art.3 talata 3 ng Batas 104/92.

Ayon sa website ng rehiyon, kailangan lamang ang mag-access sa appointment booking online platform ng rehiyon: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it sa pamamagitan ng Codice Fiscale at number ng Tessera Sanitaria ang maysakit o may kapansanan. Sa pagpapa-book, ay hihingin din ang Codice Fiscale at number ng Tessera Sanitaria ng caregiver at ng miyembro ng pamilya na ‘conviventi’ o kasama sa bahay. Maaaring maglagay hanggang 3 katao sa booking. 

Ang numero ng tessera sanitaria ay kinakailangan sa pagpapabakuna laban Covid19

Sa araw ng appointment, ay kailangang dalhin ng caregiver o badante sa vaccination center ang Autocertificazione upang patunayan ang pag-aalaga sa maysakit o may karamdaman. 

Pinahihintuutan din ang booking ng caregiver at miyembro ng pamilya, kahit ang maysakit o may kapansanan ay nabakunahan na. 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng Regione Lombardia.

Narito ang Autocertificazione. (PGA)

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

qr-code-ako-ay-pilipino

Ano ang certificato verde?

Centri Commerciali, kailan muling magbubukas ng weekend?