Caregivers, kasabay ng inaalagaan sa booking online ng bakuna sa Lombardia

Simula April 16, 2021, ang mga caregivers sa Lombardia ay maaaring kasabay sa appointment booking online para sa pagpapabakuna laban Covid19 ng mga inaalagaang may ‘elevata fragilità’ o matinding karamdaman na kinilala ng gobyerno at ‘grave disabilità’ o may matinding kapansanan batay sa art.3 talata 3 ng Batas 104/92. Ayon sa website ng rehiyon, kailangan … Continue reading Caregivers, kasabay ng inaalagaan sa booking online ng bakuna sa Lombardia More