in

CITIZENSHIP, MGA CALL CENTER, ISASARA NA!

Mga huling tawag sa telepono hanggang  Disyembre 31. Pagkatapos nito, lahat ng impormasyon ay on line na lamang.

Ihihinto na ang pagbibigay ng mga impormasyon sa telepono para sa mga nais na maging Italyano o para sa mga nag apply ng citizenship at gustong malaman ang sitwasyon o kalagayan ng kanilang aplikasyon. Mula sa 1 Enero 2011, pagkatapos ng limang taong serbisyo, ay ihihinto na ang call center ng Ministry of Interior.

Ang tanging mapagkukunan na lang ng impormasyon ay nananatiling ang website ng ministry. www.cittadinanza.interno.it , dito ay maaaring makita ang progreso ng aplikasyon online. Matatagpuan ang isang gabay sa  http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_cos_si_controlla_la_domanda_11249.html

Nararapat na magpa register muna sa website. Ito ay magbibigay ng sariling user name at password na maaaring gamitin tuwing papasok sa website ng ministry. Ang sinumang hindi gasinong sanay sa paggamit ng computer ay maaaring lumapit sa mga ‘patronato’ ng libre.

Isang malaking bahagi ng popolasyon ang magiging apektado ng mga pagbabagong ito, nasa 60,000 ang mga aplikante ng citizenship taun taon sa bansa. Ang malaman ang sitwasyon ng kanilang aplikasyon ay napakahalaga dahil inaabot ng dalawang taon matapos isumite ang aplikasyon ang approval nito.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ito ang Paskong Pinoy!!!!

‘D’ ni Pacquiao, sa Biyernes na!!!