in

Colf e badanti: bagong minimum salary

Sa taong 2010 ang sweldo ng mga household service workers ay bahagyang nadagdagan.

Roma – Bahagyang binago at pinataas ang minimum salary at food and housing allowance para sa colf (domestic helper)at badanti (caregiver), baby sitter at lahat ng mga nagtatrabaho sa bahay. Ang nasabing pagbabago ay ipinatupad mula noong ika-1 ng Enero, 2010.

Ang klasipikasyong ito ay base sa National Collective Contract of Domestic Workers, ang  liv. A ay una sa classification ng household service workers hanggang liv. DS – level na may adequate professional formation tulad ng mga caregivers na nag-aalaga ng mga matatandang may kapansanan.

May pagkakaiba sa sweldo ng mga stay-in (pwedeng part-time) at mga workers na hindi nakatira sa bahay ng employers at mga workers na nagtatrabaho sa gabi.

Paalala: Upang malaman ang iyong level, narito ang reference na pwede mong maging gabay upang mas maintindihan ang nilalaman ng iyong kontrata. (Liza Bueno Magsino)

TABLE A
STAY-IN HSW        MONTHLY SALARY  ALLOWANCE
LEVEL
A                           572.71   
AS                         676.84   
B                           728.91   
BS                         780.97   
C                           833.04   
CS                         885.10   
D                          1041.30              153.98
DS                        1093.36              153.98 

TABLE B
HOUSEHOLD WORKERS SA ILALIM NG  ART.15 2°C. 
LEVEL                 MONTHLY SALARY
A   
AS   
B                       520.65
BS                     546.68
C                       603.95
CS   
D   
DS    
 
TABLE C
LIVE-OUT HOUSEHOLD WORKERS 
LEVEL                PER HOUR SALARY

A                       4.16
AS                     4.90
B                       5.21
BS                     5.52
C                       5.83
CS                     6.13
D                       7.08
DS                     7.39 

TABLE D
CAREGIVER NIGHT SHIFT 
LEVEL        MONTHLY SALARY
                AUTOSUFFICIENT      NON AUTOSUFFICIENT
BS             898.12   
CS                                           1017.87
DS                                          1257.37 

TABLE E 
LEVEL               MONTHLY SALARY (NIGHT SHIFT)
LIVELLO UNICO   601.36
 
 
TABLE F
ALLOWANCE  – TOTAL OF HOUSING FOOD ALLOWANCE

Tanghalian at/o Umagahan – 1.72   
                     
Hapunan   1.49
Tirahan   4.93

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

“HUDAS KA!”

Self-employment: paano pumasok sa bansang Italya