in

Covid-19: Ang mga toll free numbers sa bawat Rehiyon sa Italya

Pina-igting ang toll free number ng Minsitry of Health 1500 at ang 112 sa pagre-report naman ng mga pinaghihinalaang kasong positibo. 

Bukod sa nabanggit ay naglaan din sa bawat rehiyong apektado ng covid-19 ng mga toll free numbers na tutugon sa bawat katanungan at kinakailangang impormasyon ng mga mamamayan ukol sa coronavirus pati na rin sa agarang hakbang kung kinakailangan. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

12 biktima at 376 katao ang infected ng covid-19 sa Italya

Hip Hop Bologna Event, tagumpay!