in

Direct Hire, umabot na ng halos 406,000 application, para sa quota na 100,000 lamang

Mga updates mula sa Ministry of Interior

Dalawang linggo pagkatapos ng unang ‘click day’, umabot na ng 406,392 ang mga aplikasyong ipinasok para sa direct hire 2010. Narito ang mga pinakabagong ulat ng Ministry of Interior, updated last Feb 14:

334,141 mga aplikasyon para sa quota ayon sa Artikulo 2 ng Decree (manggagawa mula sa mga bansa na may kasunduan sa Italya), 236,463 para sa mga domestic jobs at 97,678 para naman sa subordinate jobs. Ang mga aplikasyon ay maaaring ipadala mula noong nakaraang Enero 31, ang quota ay 52,080.

64,600 mga aplikasyon para sa quota ayon sa Artikulo 3 ng Decree (domestic workers mula sa mga bansang walang kasunduan sa Italya), 56,727 para sa colf at 7.873 para naman sa mga caregivers. Ang mga aplikasyon ay maaaring ipadala mula noong  Pebrero 2, at ang quota ay 30,000 lamang.

7651 mga aplikasyon ayon sa Artikulo 4, 5 at 6 ng Decree (manggagawang nagsanay sa sariling bayan, nagmula sa lahing Italian tulad ng Argentina, Uruguay, Venezuela at Brazil, at conversion ng mga permit to stay). Ang mga aplikasyon ay maaaring ipadala mula Pebrero 3, ang quota ay para lamang sa 16,000.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Unità d’Italia o ang Araw ng Pagkakaisa ng Italya

Ano ang ibig sabihin ng pag-upa at ng kontrato?