in

Drive in Italy, road safety rules for social integration

Online ang free multilingual courses ng Ania Foundation para sa 'Sicurezza Stradale' na tatagal ng 12 leksyon sa pamamagitan ng magagandang lugar sa Italya. Ang mga mahuhusay ay maaaring gantimpalaan.

Isang libreng online course ng road safety rules sa iba’t ibang wika. Hangarin ring matuklasan ang kagandahan ng bansang Italya. At sa mga pinaka-magagaling, ang posibilidad na matutunan at masubukan: mula theory sa practical course, mismong sa kalsada. 

Ito ang oportunidad na ibinibigay ng DRIVE IN ITALY, hatid ng ANIA Foundation para sa Road Safety rules upang higit na matutunan ng mga migrante ang pagmamaneho ng ligtas sa kalsada.

Maaaring lumahok ang lahat ng dayuhang residente sa Italya na mayroong lisensya o driver’s license na balido sa Italya. Mag-rehistro lamang sa website at kompletuhin ang online course sa wikang Italian, English, Romanian, Albanian, Arab at Chinese. 

Ang kurso ay ginawa na tila isang tunay na biyahe, may labindalawang stop over, mula Milan hanggang Palermo, na ilalahad ang kasaysayan at mga tourist spots ng bawat lugar. Matapos ito, ay ang tunay na kurso ukol sa mga panuntunan sa kalsada, ang wastong pag-uugali sa pagmamaneho at ang praktikal na pagsasanay ng mga driver na maging ligtas sa harap ng mga panganib na maaaring harapin sa pagmamaneho. Sa bawat stop over, ay mayroong pagsusulit at pagkatapos ng buong kurso ay ang final test naman.

Batay sa puntos sa bawat test, ay magkakaroon ng top participants. Ang 1,000 na pinaka magagaling ay mananalo ng isang libreng kurso na magtatagl ng isang araw sa sa Sele, sa Battipaglia (SA), Vallelunga, Campagnano di Roma at MWC Marco Simoncelli, at Misano Adriativo (RN).

Sigurado ka bang alam mo ang Road Safety rulse? Ang mga panuntunan sa ligtas na pagmamaneho? Ang mga bagay na dapat gawin sa oras ng aksidente? Ano pa ang iyong hinihintay? Mag-log on sa www.driveinitaly.smaniadisicurezza.it.

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Introducing Filipino Cooking in Milan

Simulang pangalagaan ang iyong sarili – Ito ay iyong karapatan!