in

€ 500 bonus para sa internet connection at personal computer, simula na!

ako-ay-pilipino

Simula November 9 ay maaaring mag-aplay ng € 500 bonus para sa internet connection at personal computer o tablet (Voucher) para sa mga pamilya na mababa ang taunang sahod. Ang bonus ng hanggang € 500 ay matatanggap sa pamamagitan ng diskwento sa internet subscription, halaga ng activation nito (kung mayroon) at sa pagbili ng personal computer o tablet. 

Narito ang mga requirements at hakbang sa dapat gawin sap ag-aaplay ng bonus:

Sino ang maaaring makatanggap ng € 500 bonus

Ang € 500 vocuher ay nakalaan sa mga pribado o pamilya, at hindi kumpanya, na mayroong ISEE na mas mababa sa € 20,000. Maaaring gumamit ng autocertificazione upang patunayan ito.

Sino ang maaaring mag-aplay

Hindi maaaring magaplay ng bonus ang mayroon ng internet connection sa bahay, maliban na lamang kung ang internet speed nito ay mas mababa sa 30MBps.

Hindi rin maaaring mag-aplay ng bagong kontrata sa pangalan ng isang tao na hindi kabilang sa nucleo familiare.

Sino ang mga accredited operators

Sa website ng  www.infratelitalia.it at www.bandaultralarga.italia.it ay matatagpuan ang updated list ng mga accredited operators at  authorized na mag issue ng voucher.

Paano mag-apply ng voucher

Sapat na ang mag-aplay sa mga telephone operators na nasa dalawang websites na nabanggit at magpunta sa kanilang tanggapan.

Anu-anong mga dokumento ang kinakailangan

Kailangan ang application form na isusumite sa operator, lakip ang kopya ng balidong ID at codice fiscale.

Paano magagamit ang bonus

Ang bonus ay magagamit sa pamamagitan ng pag-a-activate ng bagong internet subscription ng hindi bababa sa 12 buwan. Kasama ng internet connection, ang land line at ang isang computer o tablet. Ang huling nabanggit ay kailangang kasama sa kontrata ng internet subscription. 

Ang halaga ng bonus para sa internet at personal computer o tablet

Maaring matanggap ang discount ng:

  • € 200 hanggang €400 sa internet subscription;
  • € 100 hanggang € 300 sa pagbili naman ng pc o tablet

Maaari bang magpalit ng operator ng walang penalty ang beneficiary?

Ang beneficiary ay maaaring magpalit ng operator sa loob ng 12 buwan, gamit ang matitira sa bonus para sa subscription ng bagong kontrata na may internet speed na mas mataas sa 30Mbps.

Makalipas ang 12 buwan ay ibabalik ba sa operator ang pc o tablet?

Ang personal computer o tablet, makalipas ang 12 buwan ay magiging pag-aari ng beneficiary.

PAALALA: Ang mga rehiyon ng Emilia, Friuli, Lazio, Liguria at Toscana ay mayroong territorial limitation sa pagtanggap ng bonus. Mayroon lamang ilang Comune ang makakatanggap nito. Narito ang link ng mga Comune na makakatanggap ng bonus.

Para sa karagdagang impormasyon: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg

(ni: Avv. Federico Merlo para sa stranieriinitalia.it)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

3 color zones Ako Ay Pilipino

Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana at Umbria, zona Arancione

ako-ay-pilipino

Bakuna kontra Covid19, epektibo ng 90%