in

English Guide ng Census 2011

Narito ang mga paliwanag. Matatagpuan sa dalawang bersyon, ang una ay ang kulay pula at ang pangalawa ay ang kulay berde.

altRome – Kahit ang mga migrante na regular sa Italya ay kinakailangang sumagot sa ika-15 Census ng popolasyon simula noong nakaraang Oct. 9.

Ang sinumang nahihirapan sa wikang italyano, ay maaaring sumangguni sa isang gabay sa wikang ingles. Matatagpuan ang lahat ng mga katanungan at ang mga paliwanag kung paano sasagutan ang mga ito.

Paalala: Dalawang gabay ang matatagpuan sa ibaba. Ang una ay para sa mga nakatanggap ng red questionnaire at ang isa naman ay para sa mga nakatanggap ng green questionnaire.

Red Guide

Green Guide

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ISTAT: Hindi kami naghahanap ng mga iligal na migrante….

Lega Nord: “Tatlong buwang benepisyo pasa sa mga migrante, pagkatapos ay ang pag-uwi sa sariling bansa!”